cbee4628fca2d0d680526d902c385724.png

Tháng 4 FLASH SALES

​GIẢM GIÁ LÊN TỚI 70%

COMBO Khóa học

Design Basic - Chương trình học thiết kế cơ bản (8 Khóa học)

- Adobe Lightroom CC - The Slideshow Module for Beginners

- Cẩm nang Illustrator từ A-Z cho Designer

- Adobe Illuastrator for Absolute Beginners

- Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng Adobe After Effects

- Motion Graphic với After Effect

- Thành thạo Photoshop trong 7 ngày

- Chinh phục Photoshop từ cơ bản đến nâng cao

- Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

Giá mới: 299.000 VND

Giá cũ:    ̶̶1̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

​Design Expert - Chương trình học thiết kế nâng cao (9 Khóa học)

- Học chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Adobe Lightroom

- Tuyệt chiêu thành thạo thiết kế quảng cáo cùng Adobe Illustrator

- Thiết kế đồ họa nâng cao với Adobe Illustreator và Photoshop

- Adobe Illustrator CC2017 toàn tập

- Xử lý kỹ xảo với After Effect

- Motion Graphic với After Effect

- Phù phép ảnh chân dung theo ý muốn với Photoshop

- Làm chủ Photoshop - Hiện thực hóa giấc mơ

- Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere

Giá mới: 599.000 VND

Giá cũ:   ̶̶1̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

+ 1 Voucher 50%

​Design Master - Chương trình học thiết kế chuyên nghiệp (10 Khóa học)

- Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass

- Lynda by Deke McClelland - Adobe Illustrator

- Sản xuất phim quảng cáo và hoạt hình 2D với Photoshop và After Efect

- After Effects CC Complete Course from Novice to Expert

- After Effects Basics -2D Flat Shadows in After Effects

- After Effects CC 2017 Make Professional Lower Thirds Titles

- Adobe Photoshop CC 2020 Becombe a Super User

- Adobe Photoshop CC – Advanced Training Course

- Adobe Premiere Pro CC 2020 Learn Video Editing From Scratch

- Color Correction & Grading with Adobe Premiere Pro 2020

+ 2 Voucher 50%

+1 Special Course

Giá mới: 999.000 VND

Giá cũ:    ̶̶̶2̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

large_edited.jpg

Architect course - Khóa học thiết kế đồ họa 3D 

- Revit

- Autocad

- Sketchup

- Solidworks

Sắp ra mắt

​DANH SÁCH KHÓA HỌC

LR.png

Adobe Lightroom

Học chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Adobe Lightroom

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

adobe-premiere-pro-logo-3.png

Adobe Premiere

Dựng video chuyên nghiệp với Adobe Premiere

Special Course

COMING

SOON

MUA
adobe-premiere-pro-logo-3.png

Adobe Premiere

Color Correction & Grading with Adobe Premiere Pro 2020

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Thiết kế đồ họa nâng cao với Adobe Illustreator và Photoshop

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Tuyệt chiêu thành thạo thiết kế quảng cáo cùng Adobe Illustrator

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Thành thạo Photoshop trong 7 ngày

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

50 bài học Photoshop - Huy Traininng

Special Course

150.000 VND

̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CC – Advanced Training Course

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

Motion Graphic với After Effect

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

After Effects Basics -2D Flat Shadows in After Effects

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

LR.png

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom CC - The Slideshow Module for Beginners

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

adobe-premiere-pro-logo-3.png

Adobe Premiere

Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Cẩm nang Illustrator từ A-Z cho Designer

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator CC2017 toàn tập

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Adobe Illuastrator for Absolute Beginners

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Chinh phục Photoshop từ cơ bản đến nâng cao

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Phù phép ảnh chân dung theo ý muốn với Photoshop

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng Adobe After Effects

50.000 VND

̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

Xử lý kỹ xảo với After Effect

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

After Effects CC 2017 Make Professional Lower Thirds Titles

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

adobe-premiere-pro-logo-3.png

Adobe Premiere

Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

adobe-premiere-pro-logo-3.png

Adobe Premiere

Adobe Premiere Pro CC 2020 Learn Video Editing From Scratch

89.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

10 kỹ năng cần biết trong Adobe Illustrator

Special Course

COMING

​SOON

MUA
ai.png

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

ai.png

Adobe Illustrator

Lynda - Adobe Illustrator

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CC 2020 Becombe a Super User

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

images.png

Adobe Photoshop

Làm chủ Photoshop - Hiện thực hóa giấc mơ

70.000 VND

̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

Học After Effect và Premiere qua bài tập thực hành

Special Course

COMING

​SOON

MUA
after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

Sản xuất phim quảng cáo và hoạt hình 2D với Photoshop và After Efect

120.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶

after-effects-cc-logo-BCC55BAFF7-seeklog

After effect 

After Effects CC Complete Course from Novice to Expert

100.000 VND

̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶